دکوراسیون آبدارخانه

آبدار خانه  داشتن آبدارخانه در محل هایی که به آن نیاز است بسیار مفید است . حتی دیده شده در آشپزخانه ها نیز مختصر امکاناتی به نام ابدارخانه طراحی میکنند . به نوعی مانند بار است ولی بیشتر برای تهیه آبجوش ، کافی و قهوه و … بصورت درب باز یا مخفی دیده می شود . در...
WhatsApp us