خصوصیات چوب ماهگون چیست؟

خصوصیات چوب ماهگون چیست؟

چوب ماهگان یک چوب بسیار عالی و محبوب است و این محبوبیت بر اساس سختی ، مقاومت و زیبایی آن بنا شده است. معمولاً به عنوان چوبی برجسته در جهان برای مبلمان با کیفیت عالی ، کابینت ، مجسمه سازی ، حجاری ، تزئینات داخلی و سایر کاربردها در نظر گرفته می شود.