درب چیست ؟

درب چیست ؟

از نظر فنی، درب به عنوان یک مانع متحرک، معمولاً جامد، برای باز و بسته کردن ورودی، کمد، کابینت یا موارد مشابه تعریف می‌شود که معمولاً روی لولاها می‌چرخد یا در شیارها سر می‌خورد. درب برای قرن ها یکی از ویژگی های معماری سازه ها بوده است.