سطل چوبی، سطل آشغال، سطل سونا

سطل چوب بلوط سطل چوبی برای ، حمام با چوب بلوط، دست ساز، و تسمه فولادی . سطل چوبی برای حمام است برای حمل و نقل آب و بخار گیاهان مختلف و.. در یک سونای چوبی استفاده می شود. سطل چوبی باید یا از یک پوسته چوبی متراکم ، و یا با یک تسمه یا میله فلزی با بازوی درج چوبی ساخته...