سقف کاذب

مدل های سقف کاذب چوب و لمبه کاج روسی

ایده و مدل سقف چوبی، ایده های جالب دکوراسیون داخلی و سقف کاذب لمبه چوبی، سقف چوبی هندسی، مدل سقف دکوراسیون داخلی و خا جی، سقف ایوان و بالکن با چوب و لمبه و تیر های چوبی

قیمت سقف کاذب لمبه چوب کاج روسی، دیوارکوب و ساخت دیوار چوبی

قیمت سقف کاذب و دیوارکوب چوب لمبه استفاده از مواد و مصالح طبیعی بدلیل کاهش عوارض مواد شیمیایی در زندگی در حال افزایش است. با بالا رفتن آگاهی مردم درباره عواض مصالحی همچون pvc و mdf این انگیزه به وجود آمده است که در ساختمان های خود از چوب طبیعی استفاده کنیم. اجزای یک سقف …