ابعاد و اندازه تلویزیون به سانتی متر

 ابعاد و اندازه تلویزیون به سانتی متر

ابعاد و اندازه تلویزیون به سانتی متر تبدیل ابعاد تلویزیون و lcd از اینچ به سانتی متر شامل ارتفاع و عرض یک صفحه نمایش بصورت استاندارد جهت استفاده طراحان و سازندگان دکوراسیون ابعاد استاندارد تلویزیون ابعاد تلویزیون ۳۲ اینچ ارتفاع : ۳۹.۸ سانتی متر. عرض : ۷۰.۶ سانتی...
WhatsApp us