عکس میز , ساخت انواع میز بازی

عکس میز , ساخت انواع میز بازی

میز بازی میز در دو حالت کلی به عنوان حرفه ای و آماتور طراحی و ساخته می شود . میز حرفه ای شکل بیضی دارد و جایگاه فروشنده در وسط میز خالی شده است . میز آماتور به شکل بیضی و دایره ساخته می شود و فروشنده بصورت چرخشی دور میز انجام می شود . لبه میز چوبی یک لبه از چوب وجود...
WhatsApp us