رنگ فندقی چوب

رنگ فندقی چوب

معرفی رنگ فندقی چوب درود بر شما رنگ فندقی از ترکیب رنگ قهوه ای و قرمز ساخته می شود . این رنگ بسیار جذاب و گرم همانند پوست قرمز و قهوه ای فندق خاص و چشمگیر است . چوب منبت رنگ فندقی Russet یک رنگ قهوه ای تیره با رنگ قرمز مایل به نارنجی است. به عنوان یک رنگ سوم، روست...
WhatsApp us