رنگ فندقی چوب

رنگ فندقی چوب

معرفی رنگ فندقی چوب

درود بر شما

رنگ فندقی از ترکیب رنگ قهوه ای و قرمز ساخته می شود . این رنگ بسیار جذاب و گرم همانند پوست قرمز و قهوه ای فندق خاص و چشمگیر است .

چوب منبت رنگ فندقی
چوب منبت رنگ فندقی
رنگ فندقی
رنگ فندقی
رنگ فندقی
رنگ فندقی
رنگ فندقی
رنگ فندقی
رنگ فندقی
رنگ فندقی , رنگ چوب
WhatsApp us