0 Items
رنگ گردویی چوب راش

رنگ گردویی چوب راش

رنگ کاری چوب راش

تصویر چوب راش به رنگ گردویی روشن

رنگ گردویی چوب راش
رنگ گردویی چوب راش

رنگ چوب راش :

رنگ / شکل ظاهری: راش معمولاً یک رنگ کرم کمرنگ است ، گاهی اوقات دارای رنگ صورتی یا قهوه ای است . روکش تمایل دارد کمی رنگ تیره تری داشته باشد ، زیرا برش دادن روکش معمولاً چوب را باید با بخار تهیه کرد که به آن رنگ طلایی تری می بخشد .

رنگ کاری چوب راش :

اغلب چوب راش در رنگ های گردویی فندقی , عسلی و یا خود رنگ در دکوراسیون به نمایش گذاشته می شود .

رنگ چوب گردویی
رنگ چوب گردویی
رنگ چوب گردویی
رنگ چوب گردویی

مطالب مرتبط با رنگ کاری چوب :

تکنیک رنگ کاری و سندبلاست چوب , معرفی Shou Sugi Ban

تکنیک رنگ کاری و سندبلاست چوب , معرفی Shou Sugi Ban

تکنیک سندبلاست و رنگ کاری چوب کاج

Yakisugi یک روش سنتی ژاپنی برای حفظ چوب است. یاکی از مفهوم گرما دادن با آتش است ، و آن چوب, چوب سرو یا کاج است. همچنین در غرب به عنوان ( سوزاندن روکش چوب ) و همچنین به نام Shou Sugi Ban معروف است که از همان شخصیت های کانجی استفاده می کند اما از تلفظی متفاوت برخوردار است. ویکیپدیا

در ادامه تصاویری از بهترین نمونه های چوب سندبلاست شده برای شما گرداوری کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود .

سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب , ایجاد بافت و رنگ های شاد روی چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب
سندبلاست چوب با آتش , سندبلاست و رنگ چوب , موج برجسته چوب

آموزش رنگ کاری چوب

آموزش رنگ کاری چوب

آموزش رنگ کاری چوب

آیا شما یک قطعه چوبی را مجدداً رنگ می کنید یا ترجیح می دهید یک کالای تازه ساخته شده را خریداری کنید ؟

 با توجه به قیمت چوب در بازار می توان به این نتیجه رسید که می شود از قطعات قدیمی هم استفاده کرد .

قبل از شروع هر پروژه ، یک برنامه جامع تهیه کنید.

سعی کنید هر مرحله را با حوصله انجام دهید و بی اعتنا از کنارش نگذرید  و مراحلی که با تنبلی از کنارشان می گذرید مطئنا در آینده برای شما هزینه های جانبی ایجاد می کند .

تفاوت چوب ترمووود ایرانی و فنلاندی ؛ چوب ترمو فنلاند

رنگ کفپوش چوبی , رنگ کاری چوب , شناخت انواع رنگ چوب
رنگ کفپوش چوبی , رنگ کاری چوب , شناخت انواع رنگ چوب

 مانند هر پروژه ، تهیه همه چیز به درستی برای موفقیت بسیار مهم است و قیمت رنگ کاری چوب بستگی به شما دارد .

 نقاشی چوب تجربه فوق العاده ای است ، بنابراین خود را برای لذت بردن آماده کنید.

  1. پروژه چوبی خود را برنامه ریزی کنید

 شما باید تصمیم بگیرید که کدام تکنیک رنگ را می خواهید استفاده کنید و به چه مواد و ابزارهایی نیاز دارید. ابزاری که انتخاب می کنید با موادی که شما انتخاب می کنید تعیین می شود.  یکی از مهمترین گزینه ها شامل استفاده از محصولات مبتنی بر آب (لاتکس) یا روغن مبتنی بر روغن است.  پرایمر ، رنگ و درزگیر باید با هم سازگار باشند.  به عنوان مثال ، یک پرایمر مبتنی بر روغن برای یک رنگ و درزگیر روغنی انتخاب می شود.

در حالی که محصولات روغنی دارای مزایایی هستند ، آنها نیاز به مراقبت ویژه از جمله تهویه مناسب دارند.  برای تمیز کردن یا رنگ کردن این محصورلات شما به ابزارهایی نیاز دارید .

خب شما با خودتون فکر می کنید که یک ایده خوب به ذهنتون رسیده و آن هم  که حتما ابزارهای مختلفی برای محصولات مبتی بر آب و محصولات روغنی وجود داره و خب همه ما هم می دانیم که آب و روغن با همدیگر قاطی نمیشوند … این هم  ایده خوبی است .

 درک این که محصولات مختلف چگونه کار می کنند مهم است. 

به عنوان مثال ، لاک های مخصوص چوب  برای محافظت در برابر لکه ها بهترین هستند اما بوی قوی دارند.  پرایمرهای مبتنی بر آب ممکن است از لکه گیری محافظت نکنند. 

انتخاب نیز به نوع چوب بستگی دارد.  پس از انتخاب خود ، حتماً دستورالعمل ها را بخوانید و دنبال کنید.

مراقب باش

 این مواد ، شیمیایی هستند و نیاز به مراقبت ویژه دارند.

باید حواستون را جمع کنید و نه تنها مراقب خودتان باشید بلکه حواستان به محیط و افراد اطرافتان هم باشد.

بهتر است یک کار نقاشی (  پرایمر کردن ، نقاشی و یا آب بندی ) را حتما پشت سر هم و در یک فرآیند انجام بدهید. 

توصیه نمیشود که بین پرایمر کردن و رنگ آمیزی بیشتر از یک هفته تاخیر بیفتد.

 2. چوب را تمیز کنید

 چوب قبل از شروع باید تمیز باشد. 

با چوب تازه

 برای داشتن یک چوب تازه می توانید به آرامی چوب را سنباده بکشید و قبل از  شروع ، هرگونه آسیب را ترمیم کنید.

محصولاتی وجود دارد که می توانند ترک ها ، سوراخ ها و هرگونه نقص دیگر را ترمیم کنند.

به یاد داشته باشید که هر جسم سختی را حذف کنید و تنها از سنباده استفاده کنید

اگر قسمتی از چوب وجود دارد که شما نمی خواهید رنگ کنید می توانید از نوار نقاشی استفاده کنید.

 3. چوب را  سمباده کنید

سنباده برای حذف اشکالات چوب و صاف کردنش ضروری است.

اگر چوب شما اشکلات زیادی دارد می توانید از یک قطعه کاغذ سنباده درشت با 40 تا 60 گرم استفاده کنید  کاغذ ماسه ای با 80 تا 120 گرم مناسب برای سطح هایی با نواقص جزئی بکار می رود و کاغذ سنباده ریز 360 تا 600 گرم ، برای  سمباده زدن سطح های صاف لازم برای استفاده از پرایمر ، رنگ و درزگیر استفاده می شود. 

برای به دست آوردن بهترین نتیجه ، باید هر پوشش را با سمباه صاف کنید .

پس از سمباده زدن  ، باید گرد و غبار حاصل از چوب تمیز شود. 

یک پارچه مرطوب یا یک برس رنگ قدیمی برای یک پرایمر مبتنی بر آب کافی است ،

اما یک پارچه چسبان برای پرایمر روغنی لازم است.  یک پارچه چسبان با مواد “چسبناک” بسازید که خاک اره را جذب کند.

 4- چوب را اولویت  قرار دهید

هر سطح چوبی را که قصد نقاشی دارید ، اولویت قرار دهید.

  پرایمر به پنهان کردن لکه ها ، گره ها ، آسیب دود و موارد دیگر کمک می کند. 

چوب منافذ زیادی دارد پرایمر چوب را برای شما صاف و یکدست می کند پس بهترین پرایمر چوب را انتخاب کنید تا بهترین جواب را بگیرید.

ویژگی دیگر پرایمرها این است که از خورد شدن چوب جلوگیری می کنند. 

خورد شدن هنگامی اتفاق می افتد که تانن های داخل چوب به سطح حرکت می کنند. 

تانن ها مواد شیمیایی اسیدی هستند که جزئی از روغن مایع هستند. 

آنها مسئول رنگهای مختلف چوب هستند.  اینها در هنگام رنگ آمیزی چوب یک مزیت محسوب می شوند اما می توانند به رنگ آسیب برساند.

اگر شما جز آن دسته از افرادی هستند که از وسایلتون در بلند مدت استفاده می کنید باید به جای استفاده از پرایمر ، باید از زیر لایه استفاده کنید

این کار باعث می شود که رنگ قدیمی  مهر و موم بشود و رنگ جدید تحت تاثیر آن قرار نگیرد. 

اگر تعمیرات انجام داده باشید ، پرایمر به پنهان کردن این تعمیرات کمک می کند. 

این ایده خوبی نیست که یک سطح اولیه بدون رنگ بگذارید.

اگر چوب پرایمر نشود احتمالاً رنگی که می زنید زشت و یا لایه لایه می شود یا ممکن است مشکلات غیر قابل پیش بینی دیگری برایتان رخ بدهد.

بنابراین انتخاب یک پرایمر مناسب برای چوب مهم است یک یا دو لایه پرایمر کافی است. 

مطمئن شوید که پرایمر قبل از نقاشی کاملاً خشک شود.

5. چوب را رنگ کنید

 بسته به تکنیک شما برای رنگ آمیزی ابزارها و رنگ های مختلفی وجود دارد. 

اگر تصمیم دارید از یک قلم مو استفاده کنید ، یک قلم مو با کیفیت مناسب خریداری کنید ، یا برسی را انتخاب کنید که کوچک هستند و موهای کمی دارند زیرا برس هایی که درشت نیستند انتخاب بهتری برای رنگ آمیزی مخصوصا اجسام ظریف هستند. 

بهترین سایز را انتخاب کنید چیزی که با آن بتوانید براحتی کار کنید

و بدون شک برای رسیدن به بهترین نتیجه به بهترین رنگ چوب نیاز دارید.

نقاشی با قلم مو

روی قلم مو رنگ زیادی نریزید فشار زیادی نیاورید و در یک جهت به آرامی ضربه بزنید.

دو لایه رنگ روشن برای صرفه جویی در زمان بهتر از استفاده از یک زیر لایه سنگین است.

نقاشی با غلتک

ابزار دیگری که می توانید برای رنگ آمیزی استفاده شود غلتک است. 

غلتک های کوچک برای رنگ امیزی وسایلی مثل مبلمان کاملا بدرد بخور هستند.

پس در انتخاب غلتک مناسب دقت کنید

غلتک های پوشیده از پشم از نوع خوبی هستند

 هر ماده ای ممکن است بریزد. 

یکی از راه های جلوگیری از این امر ، پوشاندن غلتک با نوار نقاب دار است. 

بیرون کشیدن آن ، بیشتر نخ های اضافی را از بین می برد. 

وسوسه نشوید که برای از بین بردن رنگ های اضافی از فشار استفاده کنید. 

کشیدن یک غلتک تقریبا خشک است ، به آرامی در سراسر سطح ، کمک به از بین بردن رنگ اضافی می شود.

 برای صرفه جویی در وقت ، ذخیره صحیح برس یا غلتک می تواند به شما امکان دهد هر روز از تمیز کردن صرفنظر کنید. 

قرار دادن برس و غلطک در یک کیسه پلاستیکی بسته شده و قرار دادن کیسه ها در یخچال و فریزر باعث مرطوب نگه داشتن آنها می شود. 

این خصوصاً هنگام استفاده از رنگ های روغنی بسیار مفید است زیرا تمیز کردن آنها مشکل تر و زمان بر است.

 نقاشی با اسپری

 نقاشی اسپری جایگزین استفاده از برس یا غلتک است. 

هنگامی که تکنیک مناسبی را ایجاد کردید ،

 دانه ها و علائم غلتک را از بین می برد. 

تهویه مناسب ( هوا گیری ) ایده خوبی است.  تمیز کردن نیز ساده تر است.

 از یک نوع رنگ مناسب باید استفاده شود. 

به عنوان مثال ، نقاشی هایی که بر روی فلز کار می کنند ، روی چوب کار نمی کنند. یک رنگ بیرونی انتخاب ضعیفی است. 

برای وسایل چوبی ، یک پایان نیمه براق انتخاب بهتری است.

یک رنگ مات هر علامت و کمی خاک را نشان می دهد پس از یک رنگ براق استفاده کنید.

 از نقاشی در در مقابل کولر یا پنکه یا در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کنید و از دستگاه های گرمایشی دوری کنید. 

این روش ها از ضخیم شدن رنگ جلوگیری می کند و می توانید از یک بطری اسپری استفاده کنید تا اشتباهات به وجود امده را به طرف کند.

سن چوب

راه های زیادی برای فهمیدن ” سن ” وسایل چوبی خانه تان وجود دارد

برخی از رایج ترین روش ها شامل سفید کاری کردن ، شابلون ، مس یا استفاده از وسایل مسی ، آنتیک ، نقره عتیقه ، پتینه پیر ، سنبل الطیب ، سنگ مرمر و یا جواهرات است.

 جستجوی این اصطلاحات ، ایده های جالب و متنوعی را به شما ارائه می دهد که به شما امکان می دهد اثاثیه ای واقعاً منحصر به فرد را ایجاد کنید.  چندین لایه رنگ باعث بهبود ظاهر می شود.  قبل از استفاده از درزگیر ، مطمئن شوید که رنگ کاملاً خشک است.

شما با استفاده از سرکه یا وازلین رنگ را از بین می برید و ظاهر کارتان را فرسوده می کند.

 6. چوب را آب بندی کنید

ما به چوب های نقاشی شده نمی توانیم زمان استفاده بدهیم با این حال ، کاری وجود دارد که می تواند اطمینان حاصل کنیم که این کار باعث می شود وسایل چوبی ما تا سال های زیادی برای ما عالی باشد و دوام بیاورد این فرآیند آب بندی نامیده می شود. 

درزگیر کردن یا بتونه کردن در واقع رنگ روی چوب برهنه را مهر و موم می کند و آن را صاف و زیبا می کند.  همچنین ، به شما اجازه می دهد پایان بندی خوبی داشته باشید

بنابراین چوب به زیبایی خود ادامه خواهد داد.

 درزگیر مناسب باعث تقویت رنگ شده و به نظر می رسد مانند یک کار حرفه ای به نظر می رسد .

 7. چوب را تمام کنید

 آخرین مرحله اتمام پروژه چوبی شماست. 

پوشش یا روکش نوعی پوشش نهایی است که از چوب شما محافظت می کند. 

اگر چوب شما در معرض نورهای قابل توجهی قرار نگیرد ، ممکن است از این مرحله صرف نظر کنید. 

در غیر این صورت ، خواهیم دید که چه گزینه ای را می توانید انتخاب کنید.

پلی اورتان

 پلی اورتان را می توان براش زد یا روی آن اسپری کرد.  علاوه بر اینکه از رنگ استفاده می شود ، می توان از آن برای رسیدن به ظاهری تمام شده بر روی چوب لخت استفاده کرد.  به عنوان یک محصول روغنی ، دارای بوی قدرتمندی است که نیاز به استفاده از آن در یک منطقه با تهویه مناسب دارد. 

در صورت نیاز به پالایش مجدد ، این یک مشکل ایجاد می کند. 

پس باید آن را با استفاده از سنباده یا خراش دادن به بدن از بین برد.

واکس ها

 موم های خمیری را براش نکنید. 

آنها را با پارچه ای درون چوب بمالید. 

باید مراقب باشید که موم اضافی روی سطح نماند. 

آنها می توانند یک رنگ منحصر به فرد را ارائه دهند زیرا در رنگ ها موجود است. 

از آنجا که نرم هستند ، به گرما واکنش نشان نمی دهند.

 مبلمان ساخته شده با موم خمیر نباید در معرض نور آفتاب باشد. 

این ایده خوبی است که مجدداً به طور سالانه از این نوع درزگیرها استفاده کنید. 

جالب توجه است که می توان پس از استفاده از درزگیر پلی اورتان برای ظاهری گرمتر از آن استفاده کرد.

 پلی کریلیک ( اکریلیک)

 پلی کریلیک مبتنی بر آب است. 

کم بودن VOC (ترکیبات آلی فرار) باعث می شود با خیال راحت از آن برای وسایل کودکتان استفاده کنید.

 از یک رویکرد ویژه برای به پایان رساندن یک قطعه به نام دکوپاژ می توان برای دستیابی به ظاهری هنری استفاده کرد که می تواند برای موارد کوچک مانند قاب عکس ، جوایز یا جعبه جواهرات مورد استفاده قرار گیرد.

 8.عقب بنشینید و از کار خود لذت ببرید

 هنگامی که همه چیز را تمام کردید ، چوب باید فرصتی برای سخت شدن کامل داشته باشد و این به زمان نیاز دارد. 

ممکن است تا یک ماه طول بکشد. انجام این کار به شما این اطمینان را می دهد که وسیله شما برای زمان خیلی زیادی قرار است با شما بماند.

 اکنون ، فقط یک کار دیگر وجود دارد.  از استفاده از مبلمان جدید و رنگ شده تان ، لذت ببرید.

میتوانید از عکسهای زیبای ما در کانال تلگرام رنگ کاری چوب ما لذت ببرید

مقاله : آموزش رنگ کاری چوب

نوشته : ف . پاکزاد

چوب و رنگ کاری

چوب و رنگ کاری

چوب و رنگ کاری

رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب

برای اجرای رنگ روی چوب انواع رنگ ها و روش های مختلف وجود دارد انتخاب رنگ بر اساس سلیقه فردی شرایط آب و هوا  و دمایی منطقه نوع سازه  و شرایط فرسایش بستگی دارد .

رنگ کاری  چوب با رنگ فوری

رایج ترین رنگ  های فوری در بازار ایران سیلر کیلر نیم پلی استر تمام پلی استر  که به رنگ فوری خودرویی نیز معرف است 

رنگ فوری سیلر کیلر نیم پلی استر به علت غلظتی که دارد برای اجرای رنگ کاری باید به ان تینر فوری اضافه کرد که مانند آب بی رنگ و بوی تندی دارد و همچنین خورندگی بالا دارد .

بهترین روش برای استفاده و اجرای رنگ فوری روی چوب پیستوله بادی می‌باشد .

رنگ چوب فوری رنگی است که مناسب فضای بیرون نیست واین رنگ برای مخصوص فضای درونی منزل می باشد .

تفاوت رنگ سیلر کیلر و… با رنگ فوری خودرویی

سیلر و کیلر و نیم پلی استر و تمام پلی استر تغییر چندانی در رنگ چوب ایجاد نمی کند .

در صورتی که رنگ فوری خودرویی نه تنها رنگ چوب را تغییر می دهد بلکه رگه ها و نقش ها ی چوب را محو می کند .

گالری عکس رنگ چوب :

رنگ خودرنگ چوب بر روی لمبه های سقف ( لیست قیمت لمبه چوبی )

رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب

رنگ آمیزی لمبه چوب کاج روسی

رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب
رنگ چوب , انواع رنگ چوب مبلمان , رنگ کاری چوب

مطالب مرتبط با رنگ کاری چوب :

با تشکر از توجه شما

آموزش رنگ کاری چوب از پایه ( قسمت 1 )

آموزش رنگ کاری چوب از پایه ( قسمت 1 )

آموزش رنگ کاری چوب از پایه

آموزش رنگ کاری چوب : (قسمت 1)

قصد ما از ارائه این مقاله به شما دو گزینه می باشد:

– همکارانی که به تازگی به ما پیوسته اند و وارد کار جالب چوب و چوبکاری شده اند و به یادگیری این گونه امور نیاز مبرمی دارند.

– افرادی که علاقه مند می باشند که وسایلی مانند میز و صندلی خود را، خودشان رنگ آمیزی کنند و از این کار لذت می برند. در واقع رنگ آمیزی چوب تلفیقی از ورزش بدنی و کاری هنری است.

این نکته را هم باید اضافه کنیم که رنگ گاری چوب ها هم کالری اضافی بدن را می سوزاند و هم به روان شما آرامش می دهد.  از این رو تفریح و ورزش عالی برای روزهای تعطیل مردان و زنان در هر سنی می باشد.

عکس رنگ کاری
عکس رنگ کاری

بحث پزشکی و بهداشتی

از نظر پزشکی هم رنگ آمیزی وسایل چوبی کاری است که با حداقل توان فیزیکی هم قابل اجرا می باشد.

دیده شده است که حتی افرادی که توان ایستادن و یا خم شدن را ندارند به طرز نشسته قطعات مورد نظر را رنگ آمیزی می نمایند. از این رو احساس مفید بودن در این افراد بالا می رود.

تنها اگر به بوی تینر که حلال  رنگ های فوری مانند, پلی استر می باشد حساسیت دارید, می توانید حین رنگ آمیزی از ماسک استفاده نمایید. ولی اگر حساسیت شما شدید است، متاسفانه این کار برای شما ممنوعیت دارد.

برای کسانی که به رنگ فوری حساسیت دارند رنگ های پایه آب و روغن گیاهی نیز موجود است .

 رنگ های امروزه کلا ذراتی شیمیایی هستند که حاوی تکه های رنگدانه ای بوده که روی چوب قرار می گیرند، به چوب چسبیده و رنگ آن را به دلخواه ما تغییر می دهند.

برخی از رنگ دارای تکه های بزرگی از رنگدانه ها هستند که روی سطح چوب ضخامت بیشتری را ایجاد می نمایند. برخی از انواع رنگ های چوب هم لایه نازکی که روی چوب پهن می نمایند.

با رنگ هایی که لایه ضخیمی روی چوب ایجاد می کنند بهتر می توان پوسیدگی، لک و بدشکلی چوب را پوشاند. (به این مطلب کاملا توجه کنید) سوالات رنگ کاری چوب

 به طور کلی در رنگ کاری، یک واکنش شیمیایی بین رنگ و الیاف چوب اتفاق می افتد و رنگ لایه بالایی چوب را کاملاً تغییر می دهد.

7 مرحله رنگ آمیزی چوب

مرحله 1: جمع آوری لوازم

رنگ کاری چوب
رنگ کاری چوب
رنگ کاری چوب
رنگ کاری چوب

ما قبلا مطلبی درباره انواع رنگ ها از قبیل رنگ های پلی استر ، کیلر و سیلر نوشته بودیم. لطفا پیش از ادامه این مطلب آن را مورد مطالعه قرار دهید.

در مرحله اول به این نکته توجه داشته باشید که مثل هر کار دیگری در دفعات اول نمی توانید انتظار داشته باشید که کار عالی از آب درآید. پس ابتدا ار رای یک وسیله گران بها امتحان نکنید. در دفعات اول به کاربه منزله تمرین بنگرید.

مرحله 2: شروع رنگ آمیزی

رنگ کاری چوب
رنگ کاری چوب

شما پس از تعیین نوع رنگ باید با همان مقیاسی که روی قوطی یا بسته رنگ قید شده است رنگ را حل و یا رقیق نمایید.

ابتدا باید چوب را از آلودگی ها اعم از گرد و غبار، پوسیدگی ها و حشرات و تخم آنها و غیره پاک نمود. این گونه هم رنگ آمیزی به چوب جلوه بهتری می دهد و عمل رنگ کاری موفقیت آمیزتر است و هم عمر چوب و رنگ بیشتر خواهد شد.

از نظر تخصصی برخی موارد قبل از شروع کار، چوب را با اسپری محتوی آب مرطوب می کنند تا پذیرش بیشتری برای رنگ داشته باشید. گاهی هم لازم است ماقبل استفاده از رنگ به چوب کاغذ شنی ( سمباده ) بمالید. چوب هایی که نیاز به تعمیر و بتونه کاری هستند نیز قبل از رنگ‌کاری باید آماده شده باشند.

این گونه مهارت های رنگ‌کاری به تدریج به دست می آید.                                      

مرحله سوم- آماده کردن رنگ

خوب، اکنون وقت آن رسیده است که رنگ را آماده کنید. همچنین ممکن است قصد داشته باشید که یک  رنگ انتخابی و دلخواه از ترکیب دو رنگ ایجاد کنید زیرا این امر کاملا به شما بستگی دارد.

در هر صورت، توصیه می شود رنگ های خود را جهت ترکیب، در لیوان های یکبار مصرف امتحان نمایید. می توانید چندین رنگ را با هم مخلوط می کنید و چون ممکن است آنها خشک شوند و سرعت شما کافی نباشد می توانید از یک همزن برقی استفاده کنید.

حال نکته بعدی که باید آن را تعیین کنید اینست که آیا آن را با آب نازک کنید یا خیر. اگر همانطور که هست اعمال می کنید ، بدون نازک شدن ، کاملا قادر خواهید بود دانه های چوب را ببینید.

با این حال ، همانطور که بیان کردم رنگ ها بسیار جسورانه هستند و به همین دلیل می توانند از الگوی دانه منحرف شوند. بنابراین ، اگر من یک تکه چوب داشته باشم که برخی از الگوهای دانه ای بسیار منحصر به فرد ، مانند یک تکه چوب spalted ، من تصمیم می گیرم رنگ را با آب نازک کنید ، فقط به این ترتیب رنگ به الگوی دانه می افزاید ، منحرف نمی شود. از آن. برای نازک شدن آن ، کافی است آب را در فنجان به رنگ اضافه کرده و مخلوط کنید. ( ترجمه )

https://www.ritdye.com/instructions/wood/

آموزش رنگ کاری چوب از پایه

(قسمت 2)

مرحله 4- به کار بردن رنگ روی چوب

تکه ای از مقوا را روی میز موردنظر خود بگذارید یا پارچه ای که دیگر به آن نیاز ندارید تا بتوانید پروژه خود را شروع کنید. همچنین می توانید روزنامه پهن کنید. این گونه جایی از میز یا زمین به رنگ آغشته نمی شود.

 مقداری آب و پارچه و یا پنبه هم در دسترس داشته باشید. پیشنهاد می کنیم که یک جفت دستکش پلاستیکی داشته باشید زیرا ریختن رنگ روی دست شما اجتناب ناپذیر است و به آسانی هم از روی دست پاک نخواهد شد.

برخی نقاط چوب را هم با گلوله های پارچه ای به رنگ باید آغشته شود. استفاده از گلوله هایی که  با پارچه درست کرده اید نسبت به پنبه ارجحیت تام دارد. پنبه رشته رشته می شود و ممکن است به چوب بچسبد یا در رنگ باقی بماند.

رنگ کاری چوب
رنگ کاری چوب

مرحله پنجم- مرحه ارزیابی

پس از خشک شدن رنگ، ارزیابی کنید که آیا از رنگ حاصله راضی هستید یا خیر. اگر می خواهید تیره تر باشد ، مرحله 4 را تکرار کنید و دوباره رنگ را روی چوب به کار ببرید. اگر از آن راضی هستید، به مرحله 6 بروید.

مرحله ششم- استفاده از لاک یا روکش

اگر شما می خواهید برای مراقبت از چوب و محافظت از رنگ، از وسایل دیگری نیز بهره بگیرید ما آن را هم به شما آموزش می دهیم. توصیه می کنم از لاک یا روکش استفاده کنید تا رنگ چوب بیشتر بدرخشد.

رنگ کاری چوب
رنگ کاری چوب

من همچنین توصیه می کنم که با لاک یا یک روکش های مانند پلی اورتان کار را ادامه دهید. در صورت میل داشتن می توانید از یک روکش روغنی یا روغن پایه هم جهت براق نمودن و افزایش پایداری استفاده کنید.

با این حال، روغن ها تمایل دارد کمی رنگ زرد را به آنها اضافه نمایید تا جلوه و کیفیت بهتری پیدا کنند. همچنین با استفاده از کمی رنگ زرد در روغن می توانید از لکه دار شدن رنگ روی چوب جلوگیری کنید. همه روش هایی که ذکر شد در حین کار و ممارست به خوبی در کار نمایان خواهد شد.

مرحله هفتم- تکمیل کار

کار را بررسی کنید و کیفیت رنگ خود را تعیین نمایید.

امیدواریم که رنگ کاری موفقی را با ما تجربه نموده باشید.

مطالب مرتبط با رنگ کاری چوب

رنگ کاری چوب مولد زیبایی و تنوع چوبهای محیط زندگی ما

رنگ کاری چوب مولد زیبایی و تنوع چوبهای محیط زندگی ما

رنگ کاری چوب مولد زیبایی و تنوع چوبهای محیط زندگی ما

دیباچه

رنگ کردن چوب بحثی قدیمی است. از قدیم انسان ها متوجه شدند که چوب های رنگ شده زیبایی بیشتری دارند و نیز در برابر پوسیدگی و خراب شدم مقاومت بهتری پیدا می کنند. این افزایش مقاومت باعث افزایش طول عمر چوب ها می شود.

ما امروزه با رنگ های بهتری نسبت به گذشته مواجه هستیم. رنگ هایی که هم از نظر زیبایی شناسی جلوه ای عالی به محیط می دهند و هم استفاده از آنها نسبت به قبل بسی آسان تر شده است.

 اگر شما نگران آلودگی های محیطی هستید و یا ناراحتی تنفسی دارید بدانید که رنگ های جدید با داشتن نشان های مربوطه دارای کمترین اثر بر محیط هستند. رنگ هایی هم وجود دارند که روی آنها قید شده با کمترین اثر حساسیت زایی.

بنابر آنچه ذکر شد شما می توانید با خیالی آسوده از رنگ های مذکور بهره برده محیط زیست خود را ارتقاء دهید.

پالت رنگ چوب , عکس رنگ کاری
عکس رنگ کاری

انواع رنگ های چوب

اغلب رنگ های رایج چوب به شرح ذیل می باشند که از نظرتان می گذرد:

رنگ های چوب پلی استریک و مشتقات آنها، رنگ های های پولیش و رنگ های با نمای پوست چوب

از نظر یک تقسیم بندی دیگر اینگونه رنگ ها را تقسیم می نماییم:

-رنگ های فوری

رنگ های فوری شامل رنگ های کیلر، سیلر، پلی استر، نیمه پلی استر می باشند که توضیح داده خواهند شد.

-رنگ های غیر فوری و هنری

 رنگ‌های فوری رایج در بازار ایران با نام‌های سیلر، کیلر، نیم پلی استر، تمام پلی استر، رنگ‌های فوری خودرویی و غیره شناخته می‌شوند.

رنگ‌های فوری دیگری هم جز آنچه گفته شد در ایران و جهان وجود دارند که به علت کاربرد و نیز دسترس بودن کمتر از پرداختن به آنها صرف نظر می کنیم.

با توجه به افزایش استفاده از رنگ‌های فوری، در همه جا و از جمله در سازه‌های چوبی محل زندگی شما از رنگ هایی مانند نیم پلی استر یا تمام پلی استر استفاده شده است.

در رنگ هایی مانند سیلر، کیلر، نیم پلی استر و رنگ هایی که در آنها پلی استر وجود دارد (رنگ های پلی استریک) در دمای اتاق غلیظ هستند.

نکاتی پیرامون رنگ کاری چوب ها

 برای اینکه بتوانید با این رنگ‌ها با قلم ‌مو یا پیستوله رنگ آمیزی نمایید نیاز به محلولی به نام تینر دارید که حتما افراد آشنا به امر بوی آن را به خوبی تشخیص می دهند.

به تینر مورد استفاده برای رنگ‌های فوری، تینر فوری گفته می‌شود و مانند آب بی‌رنگ می باشد و بوی بسیار تندی دارند و خاصیت خورندگی و پاک‌کنندگی بسیار بالایی دارند که می بایست هنگام استفاده به این موضوع دقت لازم را بنمایید. 

این رنگ‌ها از نظر شیمیایی طوری طراحی شده اند که با فعل و انفعالات شیمیایی خشک می‌شوند. به عنوان مثال برای خشک شدن نیم پلی استر یا تمام پلی استر از موادی به نام هاردنر استفاده می‌شود.

 هاردنر در لغت به مفهوم سخت کننده و سفت کننده است. در این مبحث هاردنر چون سبب سرعت بخشیدن به خشک شدن رنگ می شود خشک کننده معنی می دهد.

 این مواد با ترکیب و اندازه مشخص با محلول تینر و نیم پلی استر استفاده می‌شوند. این مقیاس ها روی قوطی های حاوی رنگ و هاردنر و تینر قید می شود که باید به آنها توجه لازم را مبذول نمایید.

گالری عکس رنگ کاری چوب
مطالب مرتبط با واژه رنگ کاری چوب :

با تشکر از توجه شما

WhatsApp chat