شاپان چیست؟  رنگ شاپان آستری‌های رایج برای رنگ کاری چوب

شاپان چیست؟ رنگ شاپان آستری‌های رایج برای رنگ کاری چوب

شاپان چیست؟ شاپان- آستری‌های رایج برای رنگ کاری چوب شاپان- آستری‌های رایج برای رنگ کاری چوب در مراحل رنگ کاری چوب و سازه های چوبی، مرحله ای وجود دارد که قبل از اجرای رنگ اصلی، روی چوب آستر می زنند. آسترهای موجود در بازار به دو نوع آسترهای روغنی و آسترهای حلال در آب...
گروه رنگهای پلی اورتان

گروه رنگهای پلی اورتان

گروه رنگهای پلی اورتان سیلرپلی اورتان چوب ونگه , رنگ ونگه , Wenge , نام چوب بلسان بنفش آفریقایی ، آبنوس مصنوعی dikela، mibotu ، bokonge و awong سیلر پلی اورتان دو جزیی و در اثر واکنش با هاردنر خشک می شود.دارای قدرت پر کنندگی بالایی بوده،سریع به سمباده خوری می رسد.رنگ...
WhatsApp us