شرایط نگهداری پارکت

شرایط نگهداری پارکت

نگهداری پارکت

نگهداری چوب و رنگ چوب 

راهنمایی شرایط نگهداری پارکت قبل از نصب

1 _ چیدمان بسته های پارکت بر روی هم باید طبق عکس باشد تا دفورمه نشود و حالت مسطح آن حفظ شود .
2 _ دمای صحیح محیط نصب باید بین 18 تا 20 درجه سانتیگراد باشد چون پارکت ها با گرما منبسط و با سرما منقبض می شوند ! و دمای ذکر شده دمای متوسط فصول سال است .
3 _ پارکت را 48 ساعت زودتر به محل نصب ببریم تا با دمای محیط هم دما شود .
4 _ رطوب هوای محیط نباید زیاد باشد چون پارکت هم مثل چوب ، با رطوبت زیاد منبسط می شود و از فرم صحیح خود خارج می شود .
5 _ نصب پارکت را به نصاب با تجربه بسپارید چون کلیک های ( کشوی قفل ) پارکت ها انواع مختلف دارند و نصب هر کدام شیوه و مهارت خاص می خواهد .
( با مهارت و تخصص ما تلفیق بهترین و ماندگارترین دیزاین را تجربه کنید )

 

(بیشتر…)

WhatsApp us