سازه های افسانه ای

سازه های افسانه ای

سازه های افسانه ای جهان گروه فن و هنر ایران زمین به دنبال طرحی خاص برای یکی از پروژه ها بودم که با واژه سازه های افسانه ای آشنا شدم و بعد از اندگی جستجو به منبعی عظیم از سازه های جادویی و افسانه ای برخوردم که داستان ها و افسانه های بسیاری را در خود جای داده اند به...
WhatsApp us