ویژگی‌های معماری معاصر

معماری معاصر ایران معماری معاصر ایران، دوره‌ای از معماری ایرانی است که از سال ۱۳۰۰ خورشیدی تا به امروز ادامه دارد. معماری معاصر ایران ویژگی‌های معماری معاصر طبقه بندی سبک های معماری معاصر. سبک معماری: نخستین آشنایی گسترده ایرانیان با «معماری اروپایی» در...
سبک امروزی در معماری یا سبک معاصر

سبک امروزی در معماری یا سبک معاصر

سبک امروزی در معماری یا سبک معاصر  ( سبک معاصر contemporary ) در طراحی داخلی این کلمه به معنای امروزی است، با مبلمان ، رنگ ها و بافت های فعلی . هر سبک به شیوه خود کاملا شناخته شده است مثلا در طراحی مدرن خطوط  ساده و مشخص شده اند . در طراحی معاصر استفاده از...
WhatsApp us