حیاط چیست ؟

حیاط چیست ؟

یک حیاط یا پاسیو چیست؟ اتاق های فضای باز فضایی که از طریق آن می توانید یک حیاط باشد حیاط خلوت٬ طراحی حیاط٬ حیاط یا دهلیز دیوارها را حداقل سه طرف دارد و حتی در مرکز خانه قرار می گیرد. از لحاظ تاریخی، برخی از قدیمی ترینپاسیو ها حیاط هستند. محل سکونت، حیاط یا حیاط حیاط...
WhatsApp us