طراحی و ساخت استخر سونا جکوزی

طراحی و ساخت استخر سونا جکوزی

طراحی و ساخت استخر سونا جکوزی سوناسازان تاسیس 1370  طراحی و محاسبه سیستم تصفیه آب طراحی و ایده استخر٬ استخر سرپوشیده٬ استخر سونا جکوزی٬ استخر های شنا٬ الزامات عمومی استخر طراحی و ایده استخر٬ استخر سرپوشیده٬ استخر سونا جکوزی٬ استخر های شنا٬ الزامات عمومی استخر طراحی و...
معرفی نویسندگان و بزرگان ایرانی : دکتر فاطمه کاتب

معرفی نویسندگان و بزرگان ایرانی : دکتر فاطمه کاتب

دکتر فاطمه کاتب  اولین کتاب ایشان را در سال 1390 خواندم و از آن به بعد یکی از مشتریان کتابهای ایشان شدم .  101 اتاق نشیمن . دکتر فاطمه کاتب : نویسنده ، پژوهشگر و نخستین زن ایرانی است که عهده دار ریاست دانشگاه در ایران بوده است . وی تدریس در دانشگاه های ایران...
WhatsApp us