کاه گل  ( کاهگل  )

کاه گل ( کاهگل  )

کاهگل کاهگل ملاتی است که در معماری ایران به خصوص در مناطق کویر مرکزی ایران به کار می‌رود. کاهرنگ یا کاهگل پلیمری آب بند نیز از مصالح جدید است که مشکلات کاهگل را از بین برده . این مجموعه در زمینه کاهگل فعالیت ندارد . لطفا تماس نگیرید . ترکیب کاهگل  ملات کاه‌گل از...
WhatsApp us