چگونه بین پله ها را ببندیم ، ایمنی راه پله چوبی

چگونه بین پله ها را ببندیم ، ایمنی راه پله چوبی

چگونه بین پله ها را ببندیم ، ایمنی راه پله چوبی آیا در خانه خود راه پله چوبی دارید که بین پله ها فاصله داشته باشد ؟ حتی اگر پله‌ های باز رایج هستند ، اما اگر بیش از حد بلند باشند و مطابق با استاندارد نباشند ، می ‌توانند یک خطر ایمنی ایجاد کنند . خوشبختانه ، بستن پله...
ایمنی در راه پله ها

ایمنی در راه پله ها

لغزش ها ، سر خوردن ها و زمین خوردن ها هر روز در راه پله های محل کار اتفاق می افتد و همه کارکنان می توانند از این یادآوری های عالی در مورد ایمنی راه پله ها بهره مند شوند. راه پله در ساختمان اداری ایمنی پله راه پله ها یک سطح پیاده روی بسیار رایج در اکثر محل های کار...
WhatsApp us