نرده چوبی

نمونه نرده چوبی برای تکیه گاه تخت و صندلی, مدل نرده چوبی

مدل نرده راه پله آنتیک و کلاسیک

مدلهای جالب نرده چوبی مدل نرده چوبی : نرده های چوبی در لوازم چوبی تصاویر منتخب از انواع نرده چوبی مطالب مرتبط با موضوع نرده چوبی با تشکر از توجه شما

معنی صراحی

نرده جامی , نرده خمره ای شیاردار

معنی صراحی در ادبیات و معنی صراحی در نجاری معنی این واژه بسته به مکان استفاده بسیار متفاوت است اما در کل معنای چیزی به شکل جام را می دهد . مثلا در نجاری و سازندگان پله چوبی به نوعی از نرده صراحی گفته می شود . صراحی /sorAhi/ مترادف صراحی: بط، پیاله، پیمانه، تنگ، …

نرده چوبی آنتیک, مدل های جالب نرده و پایه خراطی از انواع چوب مختلف

مدل نرده راه پله آنتیک و کلاسیک

معرفی مدل های سبک کلاسیک و آنتیک از نرده های چوبی مناسب راه پله , میز و ساخت انواع لوازم چوبی , بیشتر این مدلها با دستگاه خراطی قابل اجرا هستند