لمبه

مدل های سقف کاذب لمبه چوب کاج روسی

لمبه چوبی سقف کاذب

لمبه چوب کاج روسی طراحی و ساخت انواع سقف کاذب لمبه لمبه چوبی از چوب کاج ساخته می شود . چوب کاج دارای انواع مختلفی است مانند چوب نراد , چوب یولکا یا چوب ساسنا اما برای تولید لمبه بدلیل ظرافت لمبه باید از بهترین چوب برای ساخت آن استفاده شود یعنی چوب کاج یولکا …