چوب درخت انبه , چوب مانگو

چوب درخت انبه , چوب مانگو

درخت انبه: درخت انبه به دلیل میوه ی محبوبی که دارد در سراسر جهان بسیار شناخته شده است. این گونه درخت از درختان گرمسیری در ناحیه آسیای جنوبی اند و از جنس گیاهان گلدار هستند که می توان با موفقیت برای تولید چوب، تولید شود. چوب انبه از بین رفتن درخت انبه برای چوب به خودی...
کاربرد چوب در بخش‌های مختلف:

کاربرد چوب در بخش‌های مختلف:

چوب یک قسمت گیاهی است که دارای کاربردهای چند منظوره است و غیرممکن است بتوان نقش آن در زندگی روزمره را انکار کرد. از زمان باستان چوب توسط انسان استفاده می‌شده است و این استفاده در تمدن امروز باقی مانده است.چند مورد از کاربردهای چوب در زیر ذکر شده است.