چوب اکومه , چوب افریقایی , کاربرد چوب + تصویر

چوب اکومه , چوب افریقایی , کاربرد چوب + تصویر

چوب افریقایی اکومه چوب اکومه چیست Aucoumea klaineana یک درخت از خانواده Burseraceae ها، بومی آفریقا منطقه استوایی در غرب گابن، جمهوری کنگو، و ریو مونی است. از خانواده این درخت در کشور هندوستان هم وجود دارد . رنگ این چوب صورتی کم رنگ تا قهوه ای است. این یک چوب...
WhatsApp us