زبرانو

روکش ریشه چوب زبرانو , چوب زبرانو, زبراود

معرفی انواع چوب های خاص و عجیب و غریب , چوب های آفریقایی و مناطق گرمسیری , چوب زبرانو , شناخت خواص چوب و کاربرد انواع چوب