درخت و چوب عناب

درخت و چوب عناب

عناب درختچه ای برگ ریز و بومی مناطق گرمسیری است. درختچه عناب دارای گونه های مختلفی است که بعضی از این گونه ها در ایران هم وجود دارند. چوب عناب نسبتاً سخت و الیاف آن یکدست هستند.