چوب ابورا

چوب ابورا

چوب ابورا / باهیا چوب سخت و رگه راست ، رنگ صورتی و قهوه ای که هرچه به مغز چوب نزدیکتر میشود تیره تر میشود ، درخت افریقای غربی است مانند ساپلی . چوب ابورا افریقا چوب جادو چوب ابورا افریقا چوب ابورا افریقاچوب ابورا افریقا چوب ابورا افریقا چوب ابورا افریقا چوب ابورا...
WhatsApp us