چوب افرا چشم بلبلی , افرا فر , جوش افرا

چوب افرا چشم بلبلی , افرا فر , جوش افرا

چوب افرا افرا چشم بلبلی یک گونه خاص از درخت افرا نیست , بلکه یک شکل از رویش درخت است که باعث ایجاد حالتی در موج و دانه های بافت چوب افرا می شود . این دانه ها بدلیل شباهتشان به چشم پرنده با نام افرا چشم بلبلی شناخته می شوند . نوع دیگری از موج چوب افرا وجود دارد که به...
چوب افرا ، افرای پرچین یا درخت کرب

چوب افرا ، افرای پرچین یا درخت کرب

چوب افرا افرای پرچین یا درخت کرب درخت و چوب افرا در درودگری همه چیز درباره چوب افرا درخت افرا با چوبی بسیار عالی برای درودگری درخت افرا با چوبی بسیار عالی برای درودگری درخت افرا با چوبی بسیار عالی برای درودگری (نام علمی: ‘Acer campestre’) درختی است با...
WhatsApp us