چوب ایروکو

چوب ایروکو

چوب ایروکو ( Iroko) یک درخت با چوبی سخت از منطقه استوایی (گرمسیری) سواحل غرب آفریقا است. این چوب لقب هایی مانند ساج ایروکو دارد که بدلیلی شباهت و خواصی که..