چوب درخت انجیر

چوب درخت انجیر

چوب درخت انجیر تاریخچه درخت انجیر برآورد می شود که درخت انجیر قدمتی در حدود 7000 سال داشته باشد که بر اساس متون باقی مانده این تخمین بیان شده است که شامل کتاب های مذهبی و مربوط به ادیان مختلف می باشد. به صورت کلی دو نوع درخت انجیر وجود دارد که نوع اول آن دارای میوه...
WhatsApp us