درخت فندق:

درخت فندق:

درخت فندق: فندق گونه ای از درختان برگ ریز با بوته های بزرگ بومی است که در نیم کره ی معتدل شمالی می رویند. این جنس معمولا در خانواده توس ها قرار دارند، اگر چه برخی گیاه شناسان فندق ها را به یک خانواده جداگانه با نام corylaceae تقسیم می کنند. درخت فندق فندق ها داری برگ...
WhatsApp us