چوب سور

چوب سور

چوب سور بافت فشرده و رنگ بينظير اين چوب براي ساختن قنداق آدمو وسوسه ميكنه! نيازي به جوهر چوب هم نداره فقط يه لايه سيلر كيلر يا حتي روغن بهش بخوره رنگ قرمز بسيار زيبايي به خودش ميگيره و زيبايي خيره كننده اي داره.بعلت اينكه مدتي طولاني در معرض آب بوده شيره اون تقريبا...
WhatsApp us