چوب ونگه

چوب ونگه , چوب ونگه چیست

ونگه از چوب های خاص و دیدنی کشور افریقا است , مشخصات چوب ونگه , معرفی انواع چوب افریقایی , خواص انواع چوب و ویژگی ها و کاربرد انواع چوب, ساخت درب چوب ونگه