قیمت چوب کاج اسپروس

قیمت چوب کاج اسپروس

چوب کاج اسپروس در این بخش لیست قیمت چوب خام ( منظور غیر ترمووود ) کاج اسپروس درج شده است . از تخته چوب های اسپروس برای ساخت و تولید انواع پروفیل ترموود استفاده می شود . چوب کاج اسپروس تخته های اسپروس دو نوع هستند , تخته های رگه راست و موج دار ضخامت چوب موجود 10 سانتی...
WhatsApp us