چوب درخت گلابی

چوب درخت گلابی

درخت گلابی: گلابی به دو صورت درخت و درختچه وجود دارد، این درخت در خانواده rosaceae قرار دارد، گلابی را هم به عنوان درخت و هم میوه خوراکی کشت می دهند. این درختان اندازه ای متوسط به طول 10تا 17 متر( 33-56 فوت) دارند و غالبا دارای تاج بلند و باریک هستند که بومی مناطق...
WhatsApp us