لایی چوب , روکش چوب

لایی چوب , روکش چوب

چوب سرشار از احساس و زندگی است اغلب برای ساخت سازهای تمام چوب , بدلیل قیمت بالا از لایی و روکش چوب استفاده می شود . انواع لایی چوب طبیعی  : لایی چوب کاج روسیه لایی چوب بلوط لایی چوب گردو لایی چوب افرا لایی چوب راش لایی چوب ون کانادایی لایی چوب , روکش چوب طبیعی...
WhatsApp us