کاربردهای چوب گردو, نگاهی به کاربرد چوب گردو

کاربردهای چوب گردو, نگاهی به کاربرد چوب گردو

درخت گردو از خانواده درختان راش می باشد، زادگاه اصلی درخت گردو آسیا می باشد و دارای برگ های پهن بوده و میوه آن بسیار ارزشمند و دارای مواد غذایی بسیاری می باشد و همواره قیمت بالایی دارد.

لیست قیمت ام دی اف روکش چوب طبیعی  99/03/30

لیست قیمت ام دی اف روکش چوب طبیعی 99/03/30

قیمت انواع ورق ام دی اف روکش چوب بلوط دورو۲۴۴-۱۲۲ خارجی 500 هزاربلوط یک رو خارجی 430 تومنبلوط دورو ام بی اف ایرانی 450 تومنبلوط یک رو ام بی اف ایرانی 360 تومنراش دورو امبی اف خارجی روکش ایرانی 435 تومنراش دورو روکش ترک ام بی اف خارجی 475 تومنراش دورو ام بی اف ایرانی...
WhatsApp us