ابعاد کلوزت

ابعاد کلوزت

اتاق تعویض لباس اتاق تعویض لباس یا واکین کلوزت به تازگی به معماری ایرانیان اضافه شده است . با توجه به نزدیک شدن معماری ایران به معماری معاصر و مد و دکوراسیون داخلی از نظر طراحی بروز جهان یکی از تازگی های این تحول اتاق های تعویض لباس است . معماری امروز ایران , معماری...
WhatsApp us