ابعاد استاندارد چوب و تخته روسی , انواع تخته چوب

ابعاد استاندارد چوب و تخته روسی , انواع تخته چوب

ابعاد و استاندارد های چوب کاج روسی چوب و تخته روسی که از گونه کاج می باشد از شمال ایران وارد ایران می شود و دارای ابعاد و اندازه خاص خود است . عکس زیر که مشاهده می کنید یک بندیل تخته کاج است به ابعاد : ضخامت 6.3 * 30 * 600 سانتی متر  تخته کاج روسی تخته های کاج...
WhatsApp us