طراحی صنعتی با سبک های اسلیمی و ختایی

طراحی صنعتی با سبک های اسلیمی و ختایی

طراحی صنعتی با سبک های اسلیمی و ختایی ختایی٬ نقوش ختایی٬ نقوش اسلیمی در طراحی صنعتی ، معماری و دکوراسیون طراحی صنعتی با سبک های اسلیمی و ختایی این مقاله از طرف اقای نریمان موسوی ارسال گردیده . طراحی صنعتی با سبک های اسلیمی و ختایی حدود سال 1387 بود. بنده در یک میهمانی...
WhatsApp us