یراق و اکسسوری های مکمل دکوراسیون کاربری منزل و اداری

یراق و اکسسوری های مکمل دکوراسیون کاربری منزل و اداری

یراق آلات پیشرفته٬ یراق٬ اکسسوری٬

درود بر شما : ما فروشنده یراق نیستیم … اینجا کارگاه نجاری است .

یراق و اکسسوری های مکمل دکوراسیون کاربری منزل و اداری
یراق و اکسسوری های مکمل دکوراسیون کاربری منزل و اداری
یراق و اکسسوری های مکمل دکوراسیون کاربری منزل و اداری
یراق و اکسسوری های مکمل دکوراسیون کاربری منزل و اداری

یک میز کار برای ورزش کردن هنگام کار یا تماشا مونیتور کامپیوتر

یراق و اکسسوری های مکمل دکوراسیون کاربری منزل و اداری
یراق و اکسسوری های مکمل دکوراسیون کاربری منزل و اداری
یراق و اکسسوری های مکمل دکوراسیون کاربری منزل و اداری
یراق و اکسسوری های مکمل دکوراسیون کاربری منزل و اداری
یراق و اکسسوری های مکمل دکوراسیون کاربری منزل و اداری
یراق و اکسسوری های مکمل دکوراسیون کاربری منزل و اداری
یراق و اکسسوری های مکمل دکوراسیون کاربری منزل و اداری
یراق و اکسسوری های مکمل دکوراسیون کاربری منزل و اداری
یراق و اکسسوری های مکمل دکوراسیون کاربری منزل و اداری
یراق و اکسسوری های مکمل دکوراسیون کاربری منزل و اداری
یراق و اکسسوری های مکمل دکوراسیون کاربری منزل و اداری
یراق و اکسسوری های مکمل دکوراسیون کاربری منزل و اداری
یراق و اکسسوری های مکمل دکوراسیون کاربری منزل و اداری
یراق و اکسسوری های مکمل دکوراسیون کاربری منزل و اداری
تحولی در حمل و نقل کشو

تحولی در حمل و نقل کشو

یراق آلات پیشرفته در ساختمان

ریل های خاص و منحصر به فرد

راهنمای اصطکاک FG115

خطی حرکت راهنمایی اصطکاک | طراحی تکاملی برای نیازهای بیشتر اتوماسیون

 

شامل یک ردیف سبک و مقاوم در برابر خوردگی و حامل برای تحویل خطی صاف و خاموش به برنامه های کاربردی صنعتی است. آهنگ ها در 1 متر یا 2 متر در دسترس هستند. چرخها در تنظیمات خودکار تنظیم، غیر تنظیم و تنظیم دستی در دسترس هستند. قادر به مقاومت در برابر سخت ترین محیط است.

سهولت و انعطاف پذیری FG115 آن را ابزار ایده آل برای جابجایی صاف و قابل اعتماد برای تجهیزات در: اتوماسیون، تولید مواد غذایی، بسته بندی، رسانه ها، ماشینکاری، ابزار و خیلی بیشتر!

امتیاز بار: 4،000N (900 lbf.)

حمل و نقل در دکوراسیون

حمل و نقل در دکوراسیون

(بیشتر…)

WhatsApp us