مطلا کاری

مطلا کاری

  مطلا کاری برای مطلا کاری دو روش اصلی وجود داره؛ مطلا کاری روی آستر پایه آبی و پایه روغنی . ورق فلز می تونه  با هر نوع آستر طلایی به کار بره و زمانی که آستر به حد چسبندگی کافی برسه ورق فلز را بایستی استفاده کرد. مطلا کاری با آستراکریلیک اسون ترین روشه ، چون ...
WhatsApp us