۱۰ رمز موفقیت کارآفرینان از زبان ثروتمندترین مرد دنیا

۱۰ رمز موفقیت کارآفرینان از زبان ثروتمندترین مرد دنیا

۱۰ قانون موفقیت بیل گیتس ۱۰ رمز موفقیت کارآفرینان از زبان ثروتمندترین مرد دنیا 12 تير 1395مهسا قنبری منبع وبسایت http://www.shabakeh-mag.com/  موفقیت و کارآفرینی بیل گیتس موفق‌ترین و ثروتمندترین فرد نسل خود است. اما مهم‌تر از آن؛ او با کمک‌های خیریه...
WhatsApp us