نگارگري ايراني يا مينياتور ايراني

نگارگري ايراني يا مينياتور ايراني

نگارگري ايراني يا مينياتور ايراني مینیاتوردر لغت به معنی کوچکتر نشان دادن است .در نقاشی های مینیاتور، تصاویر، شباهتی با عالم واقعی ندارند. حجم و سایه روشن هم به کار نمی رود و قوانین مناظر و مرایا رعایت نمی شود. مناظر نزدیک، در قسمت پایین نقاشی و مناظر دور در قسمت...
هنر مینیاتور

هنر مینیاتور

هنر مینیاتور مینیاتور به معنی عام، هر نقاشی به قطع کوچک است. این کلمه از واژه لاتین می‌نیوم (minium) مشتق شده است که برای رنگ آمیزی قرمز در قرون وسطی در نسخه های تذهیب شده به کار رفته است. همچنین کلمه مینیاتور با این ریشه‏ لاتین(خاک سرخ و سرب قرمز)، به تصویری از تاریخ...
مینیاتور

مینیاتور

  مینیاتور نقاشی خیلی ظریف و ریز بخصوص نقاشی پرتره که بشه  در دست جا داد و یا به عنوان یک شیئ تزئینی یا  زیور آلات استفاده کرد. این واژه برای نسخ تذهیبی و نیز پرتره هم استفاده میشه. این نقاشی ها بر روی پوست گوساله یا برخی اوقات بر عاج یا مقوا انجام میشد و در سده...
WhatsApp us