گره و رسم گره چینی + آموزش

گره و رسم گره چینی + آموزش

گره و رسم طراحی و ساخت ، تولید گرهچینی ، گره چینی با چوب ، دکوراسیون چوبی سنتی ، اسلیمی ، نقاشی خط با چوب  گره سازی بخش مهم در هنرهای سنتی است که در بسیاری از صنایع دستی بکار می رود. گره سازی بخشی از هنرمعماری اسلامی گره سازی بخشی از هنرمعماری اسلامی است که انواع...
انواع شمسه

انواع شمسه

انواع شمسه نقوش هندسی معرفی شمسه (نقشهای دیگر نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرند) در هنرهای گره‌سازی، تذهیب و هنرهای سنتی ایران اسلامی به کار می‌رود. این نوع نقوش از طلاقه‌ها، تراش‌ها و خوراکنگری استفاده می‌کند به نحوی که بین هندسه و هنر تعادل وجود داشته باشد. نقوش...
WhatsApp us