مانفردو تافوری + سخن بزرگان

مانفردو تافوری + سخن بزرگان

معمار ایتالیایی مانفردو تافوری بزرگان معماری جهان کسی به افکار شما اهمیت نمی دهد اگر آنها را نسازید و کسی به ساختمان های شما اهمیت نمی دهد اگر تفکری پشت آن نباشد . رنگ در معماری " مانفرودو تافوری بزرگان معماری٬ معماری مانفرودو تافوری ( رم ، 4 نوامبر 1935 –...
WhatsApp us