طراحی و ساخت درب های اسلیمی و گره چینی

طراحی و ساخت درب های اسلیمی و گره چینی

قیمت ساخت پنجره و درب گره چینی هنر سنتی ایران زمین طراحی و ساخت درب های اسلیمی و گره چینی طراحی و ساخت درب های اسلیمی و گره چینی س طراحی و ساخت درب های اسلیمی و گره چینی طراحی و ساخت درب های اسلیمی و گره چینی طراحی و ساخت درب های اسلیمی و گره چینی اخت درب و پنجره به...

تهران چهارراه پارک وی المان شهری

ساعت حدود 11 شب از فرحزاد رستوران شکوفه که در حال طراحی و دیزاین آن هستم بود، رسیدم زیر پل که این سازه توپ شکل نظرم را جلب کرد، یاد دو چرخه افتادم ولی اینکه به دوچرخه شبیه نیست شما وقتی این توپ را می بینید چه احساسی را تجربه می کنید. با تشکر از توجه...
آرتور آپهم پوپ

آرتور آپهم پوپ

آرتور پوپ  آرتور آپهم پوپ (به انگلیسی: Arthur Upham Pope) (زاده ۱۲۵۹ رودآیلند – درگذشته ۱۳۴۸ شیراز) مورخ شهیر آمریکائی آثار هنری ایران. او یکی از بنیان‌گذاران مؤسسه آسیایی دانشگاه پهلوی بود و مدت ۲۴ سال آن را هدایت نمود. آرتور پوپ از بزرگترین محققینی بوده که...
یزد

یزد

شهر یزد انسان شناسی و فرهنگ یزد، شهری رو به آسمان، شهر خدا نسرین ریاحی پور وبسایت : http://anthropology.ir/ گرداوری گروه فن و هنر ایران زمین «یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان است»(The tribune). در فرهنگ دهخدا آمده است که یزد به معنای ایزد و خداست. با ایزد و...
WhatsApp us