Green building

Green building

  Green building  BUILDING GREEN BUILDINGS Green building به ساختمان‌هایی گفته می‌شود که با رعایت اصول پایداری، مصرف بهینه انرژی، کاهش تولید زباله و افزایش کیفیت هوا، ساخته می‌شوند. این ساختمان‌ها از مواد بازیافتی استفاده می‌کنند، در طراحی و ساخت به اصول حفظ...
WhatsApp us