باغ قلهك

باغ قلهك

باغ قلهك باغ قلهك چه‌ زماني از تسخير انگليس خارج مي‌شود؟تمامي اسناد و مدارك موجود حكايت از “حق انتفاع” و نه “مالكيت” انگليس بر باغ قلهك دارد اما بايد ديد اين باغ چگونه به تسخير لانه جاسوسي دوم درآمد.به گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران؛ در...
WhatsApp us