معنی لمبه فاق و زبانه، زبانه و شیار، tongue and groove

معنی لمبه فاق و زبانه، زبانه و شیار، tongue and groove

معنی لمبه فاق و زبانه، زبانه و شیار، tongue and groove معنی واژه به واژه tongue and groove به زبان فارسی یعنی فاق و زبانه یا شیار و زبانه است . اما وقتی این واژه را جستجو می کنید با تصاویر لمبه چوبی مواجه می شوید . این واژه در صنعت ساختمان و معماری کاربرد دارد . دیوار...
wood Tongue and groove

wood Tongue and groove

Tongue and groove لمبه دیوارکوب ، کفپوش چوبی دیوارکوب چوبی دیوارکوب چوبی ، دکوراسیون چوبی ، لمبه دیوارکوب چوبی ، دکوراسیون چوبی ، لمبه لمبه چوبی جدید لمبه چوبی لمبه چوبی لمبه چوبی لمبه چوبی لمبه چوبی لمبه چوبی لمبه چوبی دیوارکوب چوبی ، دکوراسیون چوبی ، لمبه لمبه چوبی...
WhatsApp us