ساخت تاب کجاوه ای , الاکلنگ و دوچرخه

ساخت تاب کجاوه ای , الاکلنگ و دوچرخه

تاب کجاوه ای این تاب تلفیقی از دو تاب و یک میز است که به واسطه چند بلبرینگ به هم متصل میشوند و شما میتوانید با دوستان و خانواده علاوه بر تاب سواری گروهی روی میز نوشیدنی و تنقلات قرار دهید . این میز همیشه تراز است و لوازم شما از روی میز نمیافتد . لوازم ساخته شده در این...
WhatsApp us