درمان کودک خجالتی و کمروی شما

تربیت کودک ( تنبیه )

تربیت کودک ( تنبیه ) تربیت کودک٬ رفتار با کودک٬ کودک٬ وقتی که صحبت از تربیت کودک به میان می آید، بیشتر ما نخستین کلمه ای که در ذهن مان نقش می بندد تنبیه است! انگار که تربیت کودک بدون ابزاری مانند تنبیه اصلا شدنی نیست. بعد هم به سراغ روش هایی از تنبیه می رویم که موثرتر...
WhatsApp us