دکوراسیون سبک معاصر

دکوراسیون سبک معاصر

contemporary سبک معاصر ( کانتمپرری ) 

سبک معاصر 

مدرن , سبک معماری و مدرن , سبک معماری و دکوراسیون مدرن دکوراسیون مدرن
مدرن , سبک معماری و دکوراسیون مدرن

برای بهتر درک کردن این سبک میخواهیم آن را با دیگر سبک ها مقایسه کنیم و ببینیم دکوراسیون و معماری به سبک معاصر چیست ؟ و چه چیزی نیست .

معماری معاصر آن‌چیزی است که اکنون تولید می‌شود، که در عین حال از هیچ قانون نوشته‌ای پیروی نمی‌کند و در هیچ سبک و روشی حتی در سبک مدرنیستی‌نمی‌گنجد.

مدرن , سبک معماری و دکوراسیون مدرن
مدرن , سبک معماری و دکوراسیون مدرن

شباهتهای مابین سبک مدرن و  سبک معاصر در طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی منزل